VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DŘEVA

 

 

VÝHŘEVNOST

Dřevo

kWh/RM*

kWh/kg

Javor

1900

4,1

Bříza

1900

4,3

Dub

2100

4,2

Olše

1500

4,1

Jasan

2100

4,2

Smrk

1600

4,4

Borovice

1700

4,4

Modřín

1700

4,4

Topol

1400

4,2

Buk

2100

4,2

Jedle

1500

4,4

Jilm

1900

4,1

Vrba

1400

4,1

TVRDOST DŘEVA

Tvrdost

kg/cm2

Druh

1.tvrdost

0-350
(velmi měkká)

smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy

2.tvrdost

351-500
(měkká)

modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak

3.tvrdost

501-650
(středně tvrdá)

kaštan jedlý, platan, jilmy, líska

4.tvrdost

651-1000
(tvrdá)

dub, ořešák, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr

5.tvrdost

1001-1500
(velmi tvrdá)

dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz

6.tvrdost

nad 1501
(neobyčejně tvrdá)

eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny