Palivové dřevo - využití a výhody měkkého a tvrdého dřeva


PALIVOVÉ DŘEVO MĚKKÉ

 

K výrobě měkkého palivového dřeva je používáno dřevo z jehličnatých stromů.
 

Původ měkkého palivového dřeva: smrk, borovice, modřín

Využití a výhody měkkého palivového dřeva: měkké palivové dřevo je ideální palivo pro dřevokotle a kombinované kotle. Dřevo z jehličnatých stromů je vhodné pro zapalování ohně a poskytuje rychlou výhřevnost, shoří však rychleji než tvrdé palivové dřevo.

Pokud jste se rozhodnuli pro tento typ krbového palivového dřeva, kontaktujte nás.


 
PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉK výrobě tvrdého palivového dřeva je používáno dřevo z listnatých stromů.

Původ tvrdého palivového dřeva: buk, dub, habr, akát.

Využití a výhody tvrdého palivového dřeva: tvrdé palivové dřevo je velmi vhodné na topení v krbu či v krbových kamnech. Výhoda palivového dřeva z listnatých stromů spočívá v tom, že při hoření neprská. Tvrdé palivové dřevo se oproti měkkému palivovému dřevu hůře zapaluje a nedosahuje tak intenzivního vzplanutí, poskytuje však stabilní a dlouhotrvající výhřevnost.

Pokud jste rozhodnuti pro tento typ krbového dřeva, kontaktujte nás.